GRÆSTED ROTARY KLUB

- DEN CENTRALE ROTARY-KLUB I GRIBSKOV KOMMUNE

Om os

Hvad er Rotary?

Vi er for eksempel en hjælpeorganisation uden sidestykke.Det er meget oppe i tiden at tale om netværk. I Rotary taler vi ikke kun om det.Vi er det! …og derfor er Rotary måske noget for dig!

Historien

Rotary startede oprindeligt i USA og har nu ca. 1,2millioner medlemmer i 220 lande og er en socialt ogetisk orienteret organisation uden særlige ritualer oghemmeligheder. I Danmark er der ca. 11.000 medlemmer fordelt på 272 klubber. Alle, uanset køn,race eller religion, kan være medlem af en Rotaryklub. Rotary arbejder for fred og forståelse og invol-verer sig i verdensomspændende kampagner som f.eks. kampen mod polio, analfabetisme, sult og arbejder for adgang til rent drikkevand og sanitæreforhold, rydning af landminer i Sri Lanka og Afrika,katastrofehjælp o.l. Rotarys globale netværk sikrer,at midlerne når det endelige mål.


Rotary blev stiftet i 1905 i Chicago af advokat PoulHarris. Hans ide var, at mænd fra forskellige erhvervskulle danne en klub, hvor man i fællesskab skulleforbedre forretningsånden mand og mand imellem. Endvidere skulle medlemmerne være hinanden tilgensidig støtte i deres virke, bl.a. gennem rådgivning og udveksling af erfaringer. I begyndelsen af-holdtes møderne hos de forskellige deltagere, derafnavnet Rotary p.g.a. roteringen. Mottoet for Rotary blev “Service above self”. I dag er kvinder også naturlige medlemmer af Rotary! Snart oprettedes klubber rundt om i USA, og allerede i 1911 kom der klubber i London, Dublin og Bel-fast.Den første danske klub – Københavns Rotary Klub blev organiseret 30. november 1921 og fik charterden 3. august 1922. I løbet af de følgende 8 år op-rettedes der klubber i 11 andre byer i Danmark.

Praktisk information om Græsted Rotary Klub:

Vi mødes i Græsted Rotary Klub hver onsdag i tidsrummet kl. 18:15-20:00 i Gribskovhallen. Mødets indhold er spisning, foredrag eller andet spændende – og kammeratligt samvær. Flere gange om året har vi møder andre steder, f. eks. virksomhedsbesøg, skovmøder eller møder på steder med interessante historier/arrangementer. I maj arrangerer vi Græstedløbet og en udenlandstur og i august kanotur til Sverige.