Vi vil jo alle sammen gerne fremstå fra vores bedste side, det er nærmest en naturlov!. Når vi har det godt i os selv, og ser godt ud får vi det bedre med os selv, lige som vi også får en bedre og mere positiv respons fra vores omverden, og så er der gang i den positive spiral. Den positive spiral har det med at blive forstørret og blive til mere, lige som det modsatte selvfølgelig også gør sig gældende, og derfor er det vigtigt at have for øje hele tiden, at vælge det gode opbyggelige til, og sige fra over for alt det, som ikke bidrager med noget godt!. Alt begynder hos og med en selv, sådan er det, det kan vi lige så godt prøve at forstå først som sidst. Alt forvalte og forløse ens potentiale i tilværelse er en opgave for dig alene, den kan ikke tørres af på de andre eller samfundet. At erkende og eje dette giver en enorm oplevelse af styrke, som man kan bruge til ens mål.