Det kan være en kompliceret proces at beregne ferierettigheder, afhængigt af love og regler i det land, hvor du arbejder. Typisk omfatter ferierettighederne årlig ferie, helligdage, sygedage og barsels- eller fædreorlov. Disse kan variere fra land til land eller fra stat til stat. Generelt set bruger de fleste lande en standardformel til at beregne, hvor meget fritid en ansat har ret til hvert år

Grundlaget for denne beregning er normalt baseret på, hvor mange arbejdstimer en medarbejder typisk arbejder om ugen kombineret med det antal uger, han/hun vil være på arbejde i løbet af kalenderåret. Hvis en medarbejder f.eks. arbejder 40 timer om ugen og vil være på arbejde i 50 uger ud af året, vil den samlede ret til fridage blive beregnet som følger: 40 x 50 = 2000 timer

For at beregne det samlede antal fridage divideres dette tal med 8 (den accepterede standard for antal timer i en dag), hvilket giver 250 timer pr. år. Dette kan derefter opdeles yderligere i forskellige kategorier afhængigt af lokale regler og bestemmelser om ferie, barsels- og fædreorlov og sygeorlov

I nogle lande eller jurisdiktioner kan medarbejderne have ret til yderligere ferierettigheder på grundlag af deres ansættelsestid hos en arbejdsgiver. En medarbejder, der har arbejdet i 10 år, kan f.eks. få ekstra ferie som belønning for langvarig tjeneste eller loyalitet over for virksomheden. Under alle omstændigheder er det vigtigt at undersøge, hvad du har ret til, før du tager fri. Det vil sikre, at du ikke tager mere, end du burde, og at din arbejdsgiver følger de gældende regler for ferie. Du kan se mere på https://www.vismaenterprise.dk/ferieberegner.