Beregning af ferierettigheder er en vigtig del af driften af enhver virksomhed. Hvor meget ferie en medarbejder har ret til, afhænger af anciennitet og vilkårene i ansættelseskontrakten, som er fastsat i loven.

For de fleste ansatte i Det Forenede Kongerige begynder ferieretten ved 5,6 uger om året (svarende til 28 dage for en person, der arbejder fem dage om ugen). Dette svarer til 12,07 % af det samlede antal arbejdstimer i løbet af et år

Beregningen fungerer forskelligt alt efter, om en medarbejder arbejder på fuldtid eller deltid, og også alt efter, om han/hun er timelønnet eller årligt aflønnet. Hvis en medarbejder f.eks. arbejder 40 timer om ugen, vil det tage ham 52 uger – et helt år – at optjene 5,6 ugers årlig ferie.

Hvis en medarbejder arbejder på deltid, vil hans/hendes ret til ferie blive pro rata-beregnet på grundlag af antallet af arbejdstimer, så en medarbejder, der arbejder 20 timer om ugen, vil kun optjene 2,8 ugers ferie om året (14 dage)