Der er ingen tvivl om, vi alle sammen er glade for alle de bekvemmeligheder, det moderne liv medfører. Vi har ikke fantasi til at forestille os et samfund uden elektricitet eller internet. Der er tale om to opfindelser, der har ændret samfundet radikalt. Vi kan producere utrolige mange varer på grund af de fordele, der er ved masseproduktion. Vi masseproducerer alle mulige varer på meget kort tid. Med vores computere kan vi klare enorm mange opgaver. Arbejdspladserne er blevet meget mere effektive på grund af den tilgængelige teknologi.

Men der er en mørk side til alt det fremskridt, vi har opnået. Det er den negative påvirkning, som vores aktiviteter har haft på miljøet.

Det er sørgeligt, at der er mange skader, som det teknologiske fremskridt har påført miljøet. Som vist i ovenstående billede har vi smidt en enorm mængde affald i havene. Det har gjort, at havdyr i dag er truet.